ΕΛΟΑΡΤ - Το Επίσημο Site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ρομποτικής και Τεχνολογίας
ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ.ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ.ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ.
(Monday-Friday)
support@roboticsports.org
Kerkiras 2, Serres, 62123

Γεωργία Λογγίτση Καρνέση

  • Home
  • Γεωργία Λογγίτση Καρνέση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

H Γεωργία Λογγίτση Καρνέση, υπ. Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών έχει πτυχίο Νομικής (LL.B) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με εξειδίκευση τόσο στο Αγγλικό όσο και στο Ελληνικό Δίκαιο.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο Ναυτικό Δίκαιο και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LL.M in Maritime and International Commercial Law) του Βρετανικού Πανεπιστημίου The City University LondonLaw School.

Επίσης, κατέχει δεύτερο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Δημόσιο Δίκαιο (LL.M in PublicAdministrative Law) και ολοκληρώνει την Διδακτορική Διατριβή της στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει πιστοποίηση στην Επιστήμη και το Δίκαιο της Βιωσιμότητας από το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, με έμφαση στα Συστήματα Δημόσιας Πολιτικής και στη νομική μεθοδολογία επιλύσεως προβλημάτων βιωσιμότητας.

Είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, της Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτιλιακών Δικηγόρων, Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου και Χρηματοοικονομικών Σπουδών, και έχει αρκετές συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένους τομείς.

Η Γεωργία έχει μια ισχυρή μάχιμη νομική εμπειρία που καλλιεργείται σε διάφορους τομείς. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εκτεταμένης εμπειρίας τόσο σε νομικές όσο και σε ναυτιλιακές υπηρεσίες, αφού εργάστηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα έτη 1998 έως και 2010.

Επίσης, έχει εξειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο, σε θέματα αξιώσεων με όλα τα είδη επίδικων ναυτιλιακών και διεθνών εμπορικών υποθέσεων στο πλαίσιο τόσο της διαιτησίας όσο και των δικαστικών διαδικασιών σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών και εμπορικών διαφορών χρηματοδότησης

Εξειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών σε όλα τα θέματα ναυλώσεων, στα φορτία και τις φορτωτικές, στη ναυτική ασφάλιση, στις αγοραπωλησίες πλοίων, στις διεθνείς εμπορικές διαφορές που αφορούν συμβατικές παραβιάσεις και αξιώσεις αδικοπραξίας, καθώς και ατυχήματα που αφορούν γενικότερα ζητήματα αναξιοπλοΐας, την εγκατάλειψη και μεταφόρτωση. Η εμπειρία της επεκτείνεται επίσης σε θέματα σύνταξης και διαπραγματεύσεων διευθέτησης της επίδικης διαφοράς, καθώς και στην οργάνωση διαμεσολαβήσεων έγκαιρης παρέμβασης επί των ανωτέρω θεμάτων.

Η επαγγελματικής εμπειρία της περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών ως Νομική Σύμβουλος στον Υπουργό Ναυτιλίας και σε άλλες θέσεις συμπεριλαμβανομένου του Λιμενικού Σώματος, π.χ. Μητρώο Πλοίων & Υποθηκών Πλοίων, Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου, Νομικό Τμήμα του Υπουργείου Ναυτιλίας, Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή, Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας. Έχει διατελέσει Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Επιθεωρήσεων Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Συνεργάτης της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε Δικηγορικά Γραφεία και υπήρξε Νομική Σύμβουλος σε Διεθνείς Εταιρείες στη Ναυτιλιακή και Εμπορική Βιομηχανία και σε εταιρείες πλοιοκτησίας και διαχείρισης πλοίων στην Ελλάδα, την Αμερική, το Λονδίνο, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα και τις Φιλιππίνες για περισσότερα από 10 χρόνια, όπου κέρδισε πλούσια εμπειρία σε θέματα σε θέματα εξαγοράς και συγχώνευσης, χρηματοδότησης πλοίων και επιχειρήσεων, αγοραπωλησίες πλοίων, διεθνών εμπορικών συναλλαγών, διαχείρισης έργων, ανάπτυξης επιχειρήσεων και ανοίγματος αγορών, κοινοπραξιών, εμπορικών συμφωνιών καθώς και σε υποθέσεις εξαιρετικά ευαίσθητων πολυμερών, πολλαπλών δικαιοδοσιών, υψηλής αξίας και περίπλοκων αξιώσεων υποθέσεων.

Υπήρξε Νομική Σύμβουλος στην Κεντρική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς από το 2010-2016, παρέχοντας εξειδικευμένες γνωμοδοτήσεις για ποικίλα θέματα, με έμφαση το Τραπεζικό Δίκαιο, νομικά ζητήματα Εταιρικού Δικαίου, τις συναλλαγές, τα ακίνητα, τις συμβάσεις, το Διοικητικό Δίκαιο, και είχε την πλήρη επιμέλεια και διεκπεραίωση σημαντικών υποθέσεων με την σύνταξη δικογράφων αγωγών, προσφυγών, προτάσεων, σημειώσεων, υπομνημάτων εκπροσωπώντας την Τράπεζα Πειραιώς ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Η πολυδιάστατη γνώση και η επαγγελματική σταδιοδρομία της επεκτείνεται επίσης στην παροχή ειδικών νομικών συμβουλών σε Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως Ειδική Νομική Σύμβουλος σε θέματα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για τη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου.

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και είναι Επικεφαλής του Νομικού Τμήματος της Ναυτιλιακής Εταιρείας MPK SHIPPING INC. και Επικεφαλής Δικηγορικής Εταιρείας “LOGGITSI LAW FIRM AND ASSOCIATES” παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο.

www.loggitsi.com/

 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks